DODAJ BESPLATNI OGLAS
KategorijaBesplatni period oglasa
Motori7 (dana)
Oprema7 (dana)
Delovi7 (dana)
Usluge7 (dana)

* Svi novoformirani oglasi imaju besplatan period od 7 dana u svim kategorijama
* Svaki novi oglas se formira odabirom opcije “DODAJ BESPLATNI OGLAS” na portalu MotoriProdajaSrbija
* Svaki novi oglas biće objavljen na portalu u najkraćem periodu, a ne dužem od 24h

NARUČI PAKET OGLASA
Vrste paketaBroj oglasa u paketuCena
Osnovni paket1 oglas
(30 dana od dana obnove)
240,00 rsd
Srednji paket5 oglasa
(30 dana od dana obnove svakog oglasa pojedinačno)
780,00 rsd
Veliki paket10 oglasa
(30 dana od dana obnove svakog oglasa pojedinačno)
1.200,00 rsd
Max paket20 oglasa
(30 dana od dana obnove svakog oglasa pojedinačno)
1.800,00 rsd

* Paketi se naručuju odabirom opcije  “NARUČI PAKET OGLASA” na portalu MotoriProdajaSrbija
* Svaki oglas kome je istekao besplatni period, obnavlja Korisnik iz kupljenog paketa
* Svaki obnovljen oglas iz paketa traje 30 dana od dana obnavljanja (obnavlja ga Korisnik)
* Svaki kupljeni paket biće odobren na korišćenje Korisniku u najkraćem periodu, a ne dužem od 48h (po potvrdi izvoda banke da je izvršena uplata)

*Sve cene su prikazane sa PDV-om

* Portal MotoriProdajaSrbija se zasniva na fer i ravnopravnom oglašavanju,
bez mogućnosti dodatnog plaćanja radi isticanja oglasa na bilo koji način